PENB

PENB - jedná se o výpočet parametrů budovy, který je prováděn v zásadě dle nastavených okrajových podmínek a tabulek užívání jednotlivých zón – např. časové užívání, příkonů osvětlení apod. Výpočet zařadí budovu do konkrétní třídy energetické náročnosti. Stanovené parametry tak odpovídají tabulkovému využití, podobně jako např. uváděná průměrná spotřeba benzínu u automobilů.
Výpočet dle PENB tak nemusí nutně souhlasit se skutečným provozem objektu.

V rámci zpracování PENB doplňujeme požadovaný výstup dle vyhlášky i o převedení spotřeb v kWh na provozní náklady v sazbách energií elektro, plynu, dřeva apod. tak, aby zadavatel měl představu, jaké částky může za provoz objektu očekávat . Náklady jsou rozděleny na vytápění, ohřev TV, provoz domácnosti (osvětlení, vaření , domácí spotřebiče) a paušální platby elektro.

Zpracovali jsme přes 130 PENB (stav k 05/2014) od novostaveb energeticky pasivních domů, energeticky pasivních bytových domů, mateřských školek a základních škol pro účely výstavby, prodeje budov nebo dotačních titulů – např. Nová zelená úsporám.

Neúčastníme se soutěží o dodávku „nejlevnějších PENB“, upřednostňujeme podrobné zpracování s vysvětlením výstupů a možností opatření.

Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) připravuje a provádíme semináře na téma PENB, velmi úzká je i spolupráce s Asociací energetických specialistů (AES).

 

Obrázek na doplnění textu – viz

 

ENERGETICKÝ AUDIT –  jedná se o písemné posouzení všech energetických toků, přestože s některými z nich zadavatel EA nic nehodná provádět – typický představitel v současné době je spotřeba vody, nebo např. platby za odvod dešťových vod. Je nutné vytvořit podrobný a věrný výpočetní model na základě skutečně spotřebované energie a podle skutečně naměřených okrajových podmínek,  který se svou vypovídací schopností musí dostatečně přesně blížit skutečnosti. Navrhuje se následně soubor opatření (zateplení budovy, instalace VZT systémů, zaizolování stávajících rozvodů apod.) s podrobným vyčíslením nákladů na realizaci a snížením provozních částek. Samostatně je vyčísleno dopad do emisí škodlivin. Zpracovaný EA navrhuje návaznosti jednotlivých opatření, na které je možné získat různé dotace a podpory nejen z veřejných prostředků.

Zpracovali jsme několik desítek EA na Mateřské školy, základní školy a výrobní podniky jako podklad pro žádosti o dotační tituly.

 

ENERGETICKÝ POSUDEK  – posouzení předem vybraných a zadaných parametrů – např. pouze spotřeba elektrického proudu u osvětlení, nebo potřeb objektu dle zadávacích podmínek. Je to tedy rozsahově jednodušší varianta energetického auditu, zaměřenou pouze na jednu dílčí část energetického hospodářství. Nejznámější využití je pro žádosti v rámci programu Nová zelená úsporám. V této části máme také desítky přijatých a schválených žádostí.